Father and Children

COVID-19: SỰ AN TOÀN CỦA BẠN LÀ ƯU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Với tư cách là một tổ chức, chúng tôi đang theo dõi các bản cập nhật, quy tắc và quy định mới nhất của COVID-19 để giúp bạn và gia đình của bạn luôn cập nhật và khỏe mạnh. Tìm hiểu thêm về các biện pháp an toàn đang được thực hiện trong mạng của chúng tôi bên dưới. Hãy tải xuống và chia sẻ bất kỳ đồ họa thông tin nào của chúng tôi. Cảm ơn bạn!

Để xem những đồ họa thông tin này bằng ngôn ngữ của bạn, vui lòng nhấp vào đây.

Coronavirus (COVID-19): Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân và những người khác?
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập các nguồn đáng tin cậy sau: